นักศึกษาช่างกลกับนักเรียนช่างไม้มาเจอกันที่โรงฝึกแบบนี้ต้องเย็ดครับครบกันเป็นแฟนแต่ไม่มีเพื่อนรู้แอบคบลับๆเย็ดกันทุกครั้งที่เจอกัน

Comments are closed.